Yabancı Dil

Dünya çapında gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde anasınıfından başlanarak İngilizce öğretimine büyük önem verilmektedir.  Okulumuzda uygulanan dil eğitimi, öğrencilerimizi sadece dil bilgisi bakımından donanımlı kılmakla kalmaz, aynı zamanda yabancı dilde iletişim kurabilecek temel dil becerilerini kazandırır. Okulumuzun hedefleri doğrultusunda dil eğitimi günümüzün teknolojisi içerisinde görsel ve işitsel çeşitli materyal ve etkinlikler kullanarak gerçekleşmektedir.

İngilizce programımız, tüm seviyelerde öğrencilerimizin kendilerini akıcı bir dille ifade edebilmelerini hedeflemektedir. Öğrencilerimiz bir yandan dinleme-anlama, okuma-anlama, yazma ve konuşma dil yeterliliklerini ilerletirken öte yandan da gramer bilgilerini geliştirmekte ve sözcük bilgi dağarcıklarını zenginleştirmektedirler.

Programımız her seviyede sarmal bir biçimde yapılandırılmaktadır. Edinilmesi hedeflenen dil becerileri, her ileri sınıfta daha üst kazanımlar olarak geliştirilmekte ve birbiri üzerine inşa edilmektedir. 

5. sınıftan  8. Sınıfa kadar İngilizce dil eğitiminin verildiği okulumuzda haftalık ders saatleri  8 ile 15 arasında değişmektedir.

İngilizce derslerimizin içeriği ise şu şekildedir.  Main Course ( Ana Ders) ,  Skills ( okuma, yazma, dinleme, konuşma ) ve  Speaking

Kazanımlar

  • Kendisi ve diğer kişiler hakkında konuşabilme ve bilgi verebilme.

  • Dili geçmiş zamanı kullanarak geçmiş olayları anlatabilme.

  • Okul ve dersler ile ilgili bilgileri öğrenme ve ifade edebilme.

  • Bazı bağlaçları öğrenerek yan cümle kurabilme.

  • Kendisi için önemli konularda bir başkasıyla şahıs, aile, iş, alış veriş ve yakın çevresine yönelik söyleşi yapabilme.

  • Öğrendiği olumlu ve olumsuz cümleleri geliştirerek farklı konularda kullanabilme.

  • Tanıdığı ve öğrendiği mesleklerle ilgili soru sorabilme ve cümle kurabilme.