Fen Bilimleri

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” demiştir ulu önder Atatürk. Vatanımız ve geleceğimiz için daima yolunu izlediğimiz yüce önderimiz bizlere mesleğimizde de yön gösterdi.

Fen bilimleri bizler için yalnızca bir ders değil, hayatımıza ışık tutan bir fener oldu. Fenerin ışığında yenilikleri, gelişmeleri takip ederken bu bilimi bir yaşam tarzı olarak benimsedik.

Daima “Neden fen öğreniyoruz?” sorusuna gerçek hayatın kendisine baktığımızda yanıt bulduk. Çünkü fen bilimleri bizler için; hayatı kolaylaştırmak, zorluklara yaratıcı çözümler bulmak, bilgiyi pratiğe dökmek ve yeni durumlara uyarlamak, aklı ve mantığı somutlaştırmak, çaresiz kalmamak, yardımlaşmak, paylaşmak, hayatla iç içe olmak demektir.

Fen bilimleri insanın insanca yaşaması, hak ettiği değeri ve koşulları kimseye bağımlı olmadan kendi yaratabilmesidir.

Fen bilimleri dersine bakış açımızdan yola çıkarak eğitim hedeflerimizde öncelik; öğrencilerimize fen dersinin hayatlarına katacaklarını onlara ispatlamak, aslında her gün yaşadıkları olayların anlamlanmasını sağlamaktır. Bilgiyi kendi deneyimleriyle edinen gençler hem kalıcı öğrenme gerçekleştirmekte hem de edindikleri bilgiyi yeni durumlara adapte edebilmektedirler. Bunu sağlamak amacıyla derslerimizde buluş yöntemi, açık ve kapalı uçlu deneyler, argümantasyon, beyin fırtınası gibi öğrenci merkezli yöntemlere yer vermekteyiz.

Bu yöntemleri doğru şekilde uygulayabilmek için en doğru soru ve yönlendirmeleri bulmak için çabalamakta, öğrencilerin anlayamadığı yerlerde farklı yöntem ve teknikleri uygulamayı tercih etmekteyiz. Bizlere göre bir sınıftaki öğrenci sayısı ne kadarsa o sayıda renk ve ses var demektir. Bu nedenle eğitim sürecinde seçilen birkaç yöntem asla yeterli olmamakta, her öğrenciye hitap etmemektedir. Bunun bilincinde olan bizler bilgiyi ne kadar farklı kanaldan verirsek o kadar başarıyı yakalayacağımızı düşünerek öğrenciye ulaşma yollarımızı çeşitlendirmekteyiz.

Bizlerin en büyük amacı öğrencilerimizi birer fen okur-yazarı olarak hayata hazırlamak, daimi hedeflerimizden biri olan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırabilmek için asla bilginin ışığından ve bilimin doğruluğundan sapmayacak, ülkesine ve değerlerine duyarlı bireyler olarak yetiştirmektir.